A+ A A-

Podmínky a průběh zubní implantace

Kdy je možná zubní implantace?

Vývoj materiálů a technologie výroby zubních implantátů současně se shromážděním klinických údajů dovolují provést podobný zákrok například ihned po extrakci zubu nebo v případě malého objemu kosti. Běžná je rovněž kompletní jednorázová implantace se zhotovením korunky nebo můstku tentýž den.

Určitou podmínkou pro zavedení „umělého zubního kořene“ je dostatek kosti v místě implantace. Případný deficit lze nicméně snadno vyřešit pomocí osteoplastiky. Existuje široký výběr způsobů zvětšení objemu kosti – tzv. sinuslifting, řízená tkáňová regenerace, transplantace kostních štěpů apod. Konkrétní postup volíme vždy individuálně.

Parodontitida rovněž není kontraindikací, je-li pod kontrolou hygiena. Ústní dutina musí být před zákrokem samozřejmě sanována, a to nejenom z hlediska zubního kamene, ale také kazu a okolozubních zánětlivých onemocnění.

V zubní ordinaci Kvalident vám poskytneme komplexní služby pro přípravu ústní dutiny na implantologické ošetření. Před plánovanou implantací provádíme vždy celkové vyšetření a nabízíme zpravidla několik možných variant léčebného plánu.

Jak se provádí implantace?

Dentální implantace začíná komplexním vyšetřením pacienta: vyplněním dotazníku, klinickým a rentgenologickým vyšetřením, analýzou krve.
Na základě získaných údajů posoudíme, zda je možné implantovat a za jakých podmínek. Současně se zpracovává přesný léčebný plán od přípravy dutiny ústní k zákroku po zhotovení definitivních protetických konstrukcí nesených implantáty.

Navigovaná chirurgie

Zavedení zubních implantátů se provádí podle individuální operační šablony, vyrobené 3D tiskem na základě CT snímku.

Navigovaná chirugie

Zákrok probíhá zcela bezbolestně v lokální anestezii nebo v kombinaci lokální anestezie s analgosedací. Vlastní výkon se provádí v několika krocích: nejdříve je obnažena kostní tkáň, do níž má být implantát vložen, a podle jeho rozměrů a tvaru se pro něj zhotoví kostní lůžko. Po vložení implantátu se operační rána zašije. Zavedení jednoho implantátu trvá přibližně 30 minut.


V naší ordinaci používáme i moderní způsoby zavedení implantátu bez použití skalpelu.

Login

Register

User Registration
or Zrušit
Google +