Vzhledem k šíření onemocnění COVID-19 v České republice rozhodli jsme se zapojit do plošného antigenního testování a podpořit tak iniciativu Lékaři pomáhají Česku. Testování je dobrovolné, provádí se zdarma a je určeno především pro naši pacienty a zaměstnance. Chceme tím zvýšit bezpečnost ošetření a přispět k zastavení šíření nákazy v naší zemi. O výsledku provedeného testování dostanete oficiální potvrzení. Více o tom dozvíte na odkazech:

https://koronavirus.mzcr.cz/antigenni-testovani/

https://www.lekaripomahajicesku.cz/#info