Jste:


Věk:


Péči u nás využíváte:


Jaký byl důvod Vaší návštěvy:


Ošetření prováděl/a:


Jak jste byl/a spokojen/a s chováním a přístupem pracovnice na recepci?


Byl/a jste pozván/a do ordinace v čas (podle termínu objednání)?


Snažil/a se Vám lékař(ka) vysvětlit vše potřebné o nemoci a jejím léčení?


Jak jste byl(a) spokojen(a) s přístupem lékaře(ky)/hygienistky?


Jak jste byl(a) spokojen(a) s přístupem asistentky v této ordinaci?


Jak jste celkově spokojen(a) s návštěvou ordinace?


Byl/a jste předem orientačně informován/a o ceně plánovaného výkonu?


Byla cena výkonu dle Vašeho názoru přiměřená?


Plánujete v budoucnu navštívit kliniku Kvalident?


Doporučil/a byste svým známým služby naší kliniky?


Chcete nám ještě něco sdělit (co se Vám líbilo, popř. nelíbilo, co by přispělo ke zlepšení péče o pacienty na naši klinice)?


Chtěl/a byste, aby Vás kontaktovalo vedení kliniky (pro vyřešení dotazů a stížností)?

(uveďte prosím Vaše jméno a kontakt - tel. číslo nebo e-mail)