Dr. Maxim Jurčenko, CSc., publikuje pravidelně články v odborných časopisech a publikacích. A právě nyní vyšel další z jeho článků, tentokrát v časopisu Clinical Toxicology.

Článek je věnován průběžnému vyšetření osob, které v České republice prodělaly v roce 2012 a 2013 intoxikaci metanolem. Studie navazuje na projekt „Prospektivní studie dlouhodobých zdravotních následků akutních intoxikací metanolem“, uskutečněný v rámci Národního akčního plánu Ministerstva zdravotnictví pro rok 2013. V rámci spolupráce Ústavu klinické a experimentální stomatologie s Toxikologickým střediskem VFN se provádělo myografické vyšetření svalů orofaciální oblasti za účelem zjištění stupně poškození periferního nervového systému.