Rozšířili jsme vybavení kliniky o nový přístroj na separaci krevní plasmy PRF Process Quattro. Systém umožňuje rozdělit krev na frakce a následně aplikovat plasmu obohacenou na růstové faktory do místa stomatologického výkonu. Pomocí tohoto přístroje lze také obohatit plasmu fibrinem a používat ji v tekuté formě nebo jako fibrinový gel. Technologie PRF (Platelet Rich Fibrin) umožňuje urychlit hojení kosti a měkkých tkání.