Vzhledem k velké poptávce jsme rozšířili kapacitu zákroků v analgosedaci a celkové anestezii. Nyní pro Vás máme dva anesteziologické týmy a kratší čekací dobu na ošetření.