Porovnání dvou různých modelů svalů a hraničních podmínek žvýkací síly. První varianta hraničního stavu modeluje svalové síly a jejich směr podle údajůz dostupné literatury. Druhá varianta hraničního stavu vyhodnocuje svaly modelované jako konečné prvky spojující dolní čelist a lebku dohromady. Modely živých tkání byly vytvořeny na základě CT obrazů a modelovány v 3D CAD softwaru SolidWorks. Výpočty byly vypočteny v softwaru konečných prvků ANSYS.

Applied Mechanics and Materials, 2013, No.436, pp.255-264