Současný vývoj počítačových technologií a zapojení nových metod vyšetření do praxe nabízí široké možnosti vzájemného propojení dosud zdánlivě nezávislých oborů medicíny. Právě z tohoto důvodu se v odborné literatuře často setkáváme s pojmem „integrative medicine“. V posledních letech se velká pozornost věnuje vlivu morfologického a funkčního stavu orofaciální oblasti na jiné systémy organizmu a celkový zdravotní stav.

International Dental Journal 2014 Feb; 64(1):12-9