Ve spolupráci s Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze a 1. lékařskou fakultou UK v Praze byl publikován článek “Moderní metody vyšetření v neuromuskulární stomatologii v odborném časopisu Progresdent.

Neuromuskulární stomatologie patří v současné době k nejdynamičtěji rozvíjejícím se oborům medicíny. Slouží k léčbě poruch temporomandibulárního kloubu, svalové dysfunkce a okluzních vad.

“Neuromuskulární stomatologie je založena na reflexi žvýkacích svalů. Vytvoření podmínekpro odpočinek svalů orofaciální oblasti a normalizace funkce temporomandibulárního kloubu je pak základem neuromuskulární terapie.”

Progresdent 2011; No.5