CRANIO®, The Journal of Craniomandibular & Sleep Practice, srpen 2021

V současné době se často poukazuje na spojení patologie žvýkacích svalů s dysfunkcemi temporomandibulárního kloubu a dle řady autorů lze svalové dysfunkce nalézt v 82-90% případů onemocnění TMK. Dystonie svalů orofaciální oblasti je považována za hlavní článek patogenetického řetězce při extrakapsulární patologii temporomandibulárního kloubu. Nicméně, v případě intrakapsulárních onemocnění prozkoumání role různých svalových skupin se jeví mnohem důležitější, jelikož není tak zřejmá.

Cílem výzkumu bylo zjištění míry spojitosti asymetrie okluzní roviny s intrakapsulární patologií temporomandibulárního kloubu a ověření souvislosti klidového svalového tonu 4 svalových skupin orofaciální oblasti (m. masseter, m. temporalis, m. digastricus a m. sternocleidomastoideus) s inklinací okluzní roviny ve frontální projekci.

Abstract: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08869634.2021.1964052?src=