The Wand – bezbolestná lokální anestezie u zubaře

Americký přístroj The Wand je počítačově řízený systém pro vstřikování lokálního anestetika. Skládá se z přístroje a a jednorázových ergonomických handpiece ve tvaru pera. Výrazně vylepšuje a zpříjemňuje proces aplikace injekce jak pro pacienta, tak pro lékaře.

Jak systém funguje?

Injekce mohou být nepříjemné z mnoha důvodů. Jedním z hlavních faktorů je koncentrace anestezie v malém prostoru před jejím rozpuštěním do tkáně. Anestezie, která je podána příliš rychle, může být také zdrojem bolesti. Další nepříjemností je umrtvení příliš velkého množství tkáně, které může vést k nadměrnému slinění a diskomfortu i několik hodin po ukončení zákroku.

Wand řídí proud a množství anestetika, které je aplikováno, a také výrazně zvyšuje přesnost aplikace a zmenšuje tak umrtvenou oblast. Kapka lokálního umrtvení nejdříve znecitliví oblast vpichu a jehla poté snadno projde tkání.

Přístroj Wand pomáhá pacientovi uvolnit se před, během a také po skončení zákroku. Regulovaný přísun medikamentů zajišťuje bezbolestnost a po zákroku se pacient ihned může vrátit ke svým běžným denním činnostem.