Diagnostický komplex BioPAK
  • Jaw Tracking 3D (JT3D) – kineziografické zařízení na měření 3D pohybů dolní čelisti a hodnocení její polohy s možností počítačové analýzy otevírání úst, žvýkání, polykání apod. Údaje pořízené pomocí JT3D poskytují ošetřujícímu lékaři cennou informaci o funkčním stavu orofaciální oblasti a také o možných anatomických vadách.
  • Bio-EMG – myografické zařízení umožňující měření svalového napětí čtyř skupin žvýkacích svalů v klidu, při pohybech a při zatížení. Program analyzuje také efektivitu, symetrii a synergii svalové funkce a umožňuje přesné diagnostikování spazmu, přetížení a parafunkcí.
  • Joint Vibration Analysis – přístroj na diagnostikování stavu TMK pomocí registrace nejrůznějších vibrací, vznikajících v kloubu při funkci. Jejich intenzita, délka, frekvence a profil jsou objektivními známkami různých patologických stavů TMK, zejména při paralelní analýze s JT3D.
  • TENS – přístroj na elektromyostimulaci pomocí proudu velmi nízké frekvence. Umožňuje dosažení maximální relaxace žvýkacích a krčních svalů, která je důležitou částí diagnostického a léčebného postupu.