Léčba temporomandibulárního kloubu (TMK)
Tuto službu aktuálně nenabízíme

Zubní ordinace Kvalident se zaměřuje na včasné diagnostikování a účinnou léčbu onemocnění temporomandibulárního kloubu (TMK). Volba tohoto zaměření je dána častým výskytem onemocnění kloubu v populaci, obtížnou včasnou diagnostikou a mimořádně nedostatečným množstvím odborníků v tomto odvětví stomatologie.

Temporomandibulární kloub je z hlediska anatomie a biomechaniky druhým nejsložitějším kloubem v organismu. Jeho funkčnost je podmíněna celou řadou faktorů. Jedním z nejpodstatnějších je stav žvýkacích svalů. Defekty zubního oblouku, asymetricky zvýšený tonus žvýkacích svalů a parafunkční aktivity mají zásadní vliv na rozvoj patologie temporomandibulárního kloubu. Problematika úpravy funkce žvýkacího svalstva a normalizace svalového napětí se však často zanedbává, a to může představovat významnou překážku dosažení příznivých výsledků léčby ve stomatologické praxi.

Počáteční nevýrazné obtíže vedou k tomu, že se pacient dostaví až v období rozvinutých symptomů a v mnoha případech ireverzibilních morfologických a funkčních změn. Proto věnujeme zvláštní pozornost těmto poruchám, jejich prevenci, časnějšímu rozpoznání a včasné léčbě.

Diagnostika poruch čelistního kloubu

V naší praxi používáme diagnostický komplex BioPAK (BioResearch Inc., U.S.A.), ke kterému patří následující komponenty:

Jaw Tracking 3D (JT3D) – kineziografické zařízení na měření 3D pohybů dolní čelisti a hodnocení její polohy s možností počítačové analýzy otevírání úst, žvýkání, polykání apod. Údaje pořízené pomocí JT3D poskytují ošetřujícímu lékaři cennou informaci o funkčním stavu orofaciální oblasti a také o možných anatomických vadách.

Bio-EMG – myografické zařízení umožňující měření svalového napětí čtyř skupin žvýkacích svalů v klidu, při pohybech a při zatížení. Program analyzuje také efektivitu, symetrii a synergii svalové funkce a umožňuje přesné diagnostikování spazmu, přetížení a parafunkcí.

Joint Vibration Analysis – přístroj na diagnostikování stavu TMK pomocí registrace nejrůznějších vibrací, vznikajících v kloubu při funkci. Jejich intenzita, délka, frekvence a profil jsou objektivními známkami různých patologických stavů TMK, zejména při paralelní analýze pomocí JT3D.

TENS (Transcutaneous ElectroNeuroStimulation) – přístroj na elektromyostimulaci pomocí proudu velmi nízké frekvence. Umožňuje dosažení maximální relaxace žvýkacích a krčních svalů, která je důležitou částí diagnostického a léčebného postupu.