Dětská stomatologie

Dětský zubař, kterého se děti nemusí bát

Děti tvoří specifickou skupinu pacientů, která vyžaduje osobitý přístup a také spolupráci rodičů. Aktivní zapojení rodičů je důležité zejména v oblasti dentální hygieny, protože dětem je potřeba s čištěním zubů pomáhat.

Při ošetření dětských pacientů je naší prioritou získání jejich důvěry, kterou považujeme za nezbytnou podmínku kvalitního ošetření. Tato důvěra je rovněž zárukou zdravých zubů v dospělosti.

První návštěva u dětského zubaře

S pravidelnou docházkou k zubnímu lékaři je třeba začít co nejdříve. První návštěva u dětského stomatologa by měla být pouze seznamovací. Nejvhodnější je, proběhne-li první kontakt s vaším dítětem formou hry.

Moderní vybavení a příjemné prostředí, vlídný personál, hračky a speciální dárky pro děti pomáhají navázat kontakt s malým pacientem. Neocenitelnou pomůckou je analgosedace, která zbaví strachu bojácné děti.

Pozor na následující změny. Z důvodu zavedení nového zákona č.372/2011 (§35), který vešel v platnost od 1. dubna 2012 o podmínkách poskytování zdravotních služeb, jakékoliv zdravotnické služby nezletilým mohou být poskytovány pouze buď za přítomností obou rodičů, nebo je nutné mít od nepřítomného rodiče plnou moc. Notářské ověření není nutné.