Zubní  chirurgie

Všechny chirurgické zákroky provádíme za použití moderních, účinných a bezpečných anestetik. Posílit jejich účinek a zcela zbavit pacienta strachu pomáhá analgosedace. V případě potřeby provádíme zákroky i v celkové anestezii. Zvláštní důraz je vždy kladen na sterilitu.

Běžně provádíme desítky druhů ambulantních chirurgických výkonů, z nichž nejrozšířenějšími jsou:

extrakce (vytržení) zubů, včetně zubů moudrosti a zbytků kořenů
chirurgické odstranění zubů, které dosud nejsou prořezány nebo jsou prořezány jen částečně
odstraňování ložisek infekcí nad kořeny zubů (resekce kořenového hrotu)
úpravy vazivových tahů a uzdiček
prohloubení předsíně dutiny ústní
úprava protézního lože (odstranění překážejících kostních útvarů)
Chirurgické výkony obvykle provádíme podle předem stanoveného plánu komplexní funkční a estetické rehabilitace. Při provedení komplikovaných zákroků používáme operační mikroskop a piezochirurgickou technologii.

Po ošetření dostanete podrobné tištěné instrukce, chladící obklad a termín kontroly. V případě potřeby předepisujeme antibiotika a analgetika.

Důkazem našeho odpovědného přístupu je rovněž možnost telefonické konzultace s ošetřujícím chirurgem nonstop, včetně víkendů a svátků.